Dokumentasjon © DataPed 2011 Vårt mål er å lage dokumentasjon som er med å effektivisere folk sin hverdag i arbeidslivet. Vi er spesialister i å lage dokumentasjon som fungerer for brukerne. Vi vet at korrekt og tilgjengelig informasjon sparer tid, og reduserer feil, misforståelser og kostnader. Erfaring og resultater  DataPed a.s har lang erfaring i å utarbeide og tilrettelegge håndbøker og dokumentasjon av ulike slag. Vi lager: ·     Informasjon som reduserer kostnader ·     Dokumentasjon som blir brukt og forstått ·     Dokumentasjon som er enkel å oppdatere og gjenbruke ·     Effektiv informasjon til mottakerne Uavhengig av medium  Vi lager strukturert dokumentasjon som er brutt ned i moduler. Dette gjør at allerede eksisterende dokumentasjon kan brukes om igjen i nye sammenhenger. Dokumentene kan samtidig publiseres ·     på papir, ·     på intra- og Internett (html, xml), ·     i Lotus Notes/Domino, ·     som hjelpetekster i Windows-programmer, ·     eller på andre formater – uten å endre kildedokumentene.