Målrettet informasjon Informasjon som vare  Når vi handler i et supermarked, finner vi ikke varene presentert i hauger med likt og ulikt. Vi ser at noen har anstrengt seg for å få varene til å synes, slik at vi som kunder enkelt skal finne fram. Når informasjon betraktes som en vare må den presenteres klart og tydelig og lett tilgjengelig for leseren slik som i supermarkedet. Noe annet er lite effektivt. Ordne informasjon  Mange som skriver lengre tekster, skriver etter assosiasjonsmetoden. Det vil si, de har gjerne en struktur og mener å holde seg til ett emne om gangen, men ved nærmere gjennomlesing, ser vi ofte at de tar avstikkere og sidespor. Disse blir skrevet ned etter som poengene strømmer på, og dermed overlater forfatteren mye av jobben til leseren som selv må sortere og strukturere informasjonselementene. Analysen er viktig  Når vi målretter informasjonen bruker vi tid på å analysere hva slags informasjon det er behov for. Da må vi ·    kjenne til hva skriveoppgaven dreier seg om, ·    formulere en målsetting med informasjon, ·    finne ut hvem målgruppen for informasjonen er og ut fra det vi så vet, ·    identifisere det nødvendige innholdet. Presentere informasjon  Tettskrevne tekster er tunge å lese. Vi begynner, går lei eller mister tråden og hopper litt rundt i teksten. Vi leser litt her og der og kikker på slutten. På denne måten går vi glipp av viktig informasjon. Vi sørger så for å servere informasjonen i passelige porsjoner, der temaene er presentert på en måte som gjør informasjonen lett å finne fram i og med en oppbygning som egner seg for leseren.   © DataPed 2011