© DataPed 2011 Rådgivning  Vi bistår med rådgiving i forbindelse med kompetanseheving og kartlegging i store og små bedrifter. Vi yter hjelp og tilrettelegger for: ·    Kartlegging ·    Planer for kompetanseheving ·    Gjennomføring av tiltak ·    Evaluering av resultater ·    Videreutvikling Prosjektledelse for store og små prosjekter innen: ·    Dokumentasjon ·    Informasjonshåndtering ·    Opplæring ·    Andre former for kompetanseheving   Våre seniorkonsulenter og prosjektledere kan vise til gode resultater fra de prosjekter vi har vært involvert i.   Kvalitetssikring  Vi bistår også med gjennomgang av dokumentasjon og opplæringstiltak som allerede er utviklet i en bedrift. Slike gjennomganger har vist seg å gi særlig kostnadseffektive resultater, når de følges opp med tiltak for å forbedre de forhold som er avdekket. Vi gir gjerne eksempler på hva man kan oppnå i ulike situasjoner.   Tjenester